หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพรานกระต่ายร่วมกับโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรภูมิ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพรานกระต่ายร่วมกับโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรภูมิ

โพสต์โดย : admin เมื่อ 17 ส.ค. 2566 16:35:25 น. เข้าชม 50 ครั้ง แจ้งลบ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพรานกระต่ายร่วมกับโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไตรภูมิ ซึ่งเป็นโครงการร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ โรงเรียน และวัด ที่ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนในพื้นที่ จัดระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้มีพระครูอาทรวชิรกิจ ดร. เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย - ถ้ำกระต่ายทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ พร้อมทีมพระวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝั่งและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับให้เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ความอดทนอดกลั้น ลด ละ เลิกและห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ซึ่งสามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
Loading the player...

News Update