หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ (ระดับหน่วยงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ (ระดับหน่วยงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โพสต์โดย : admin เมื่อ 20 ก.ค. 2566 15:22:40 น. เข้าชม 64 ครั้ง แจ้งลบ

นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ (ระดับหน่วยงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา หัวหน้าพยาบาลกล่าวรายงาน พร้อมด้วย พว.ฐิติมาน แก้วขาว รองหัวหน้าพยาบาล (ด้านวิชาการ) พว.กิตติยา จิตตุรงค์อาภรณ์ รองหัวหน้าพยาบาล (ด้านบริหาร) พว.ยุคลธร จิตรเกื้อกูล ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านการจัดการสารสนเทศและความรู้ทางการพยาบาล หัวหน้าตึก และหัวหน้างาน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 อาคาคอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร
คณะทำงานด้านการจัดการสารสนเทศและความรู้ทางการพยาบาล จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ พยาบาลสารสนเทศประจำหน่วยงาน (IMWN) พยาบาลในเขตใกล้เคียง และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน การวัด การวิเคราะห์ การจัดการสารสนเทศและความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการบริหารและบริการพยาบาล รวมถึงฝึกทักษะในการสร้างแบบเก็บข้อมูลด้วย Google form การสร้างสูตรคำนวณ การแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม การนำเสนอข้อมูลด้วย data studio รวมทั้งการสร้าง e-book และการใช้ Canva โดยทีมวิทยากร 
1. พว.จิราพร มณีพราย ประธานคณะทำงาน
2. พว.นันท์นภัส พูลเขียว รองประธาน
3. พว. พุทธวรรณ มากสุวรรณ
4. พว.เมติกา สกนธ์ผดุงเขต
5. พว.ปุณยวีร์ ศรีศักดิ์เพชร
6. พว.วันวิสา พรหมเกตุ
7. พว.ชาริสรา สารีนนท์


Loading the player...

News Update