หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๕

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๕

โพสต์โดย : admin เมื่อ 10 ก.ค. 2566 10:13:30 น. เข้าชม 94 ครั้ง แจ้งลบ

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์  ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา  เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๕  
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ บุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีคุณค่าแก่การยกย่อง และมีคุณค่าแก่การชื่นชม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” เข้าร่วม ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเสนอ โดย ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
Loading the player...

News Update