หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยไตเทียม 2

แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยไตเทียม 2

โพสต์โดย : admin เมื่อ 6 ก.พ. 2566 15:02:04 น. เข้าชม 29 ครั้ง แจ้งลบ

แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยไตเทียม 2 โดยมี นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นพ.อัครพงศ์ จุธากรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นพ.เจษฎา พวงสายใจ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ แพทย์ และพยาบาลร่วมพิธีเปิด 
          การจัดตั้งหน่วยไตเทียม 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฟอกเลือด แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีไม่เพียงพอ ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 10 ราย/เดือน โดยจะเปิดบริการในระยะเริ่มแรก จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 50-60 ราย และจะขยายบริการเพิ่มจนเต็มศักยภาพ 24 เครื่อง เมื่อมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ประมาณ 150 ราย ทั้งนี้ให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 6.00 น –18.00 น  
           แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เปิดเผยว่า ในแผนยุทธศาสตร์ประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการดูแลโรคสำคัญ ได้เน้นเรื่องการได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิต โรงพยาบาลกำแพงเพชรจึงมีภารกิจสำคัญมากขึ้นเพื่อรองรับนโยบายโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการบริการ เพื่อให้การบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญทางอายุรกรรมให้รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ทันสมัย และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายให้ได้ คุณภาพดียิ่งขึ้น จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรถือว่าการ ดำเนินการในครั้งนี้เป็นการขยายบริการเพื่อตอบสนองนโยบายการเข้าถึงบริการของประชาชนชาวกำแพงเพชร ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้เข้าถึงบริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติและมีอายุยืนยาวซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายชาวกำแพงเพชร
Loading the player...

News Update