หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » กรมคุมประพฤติ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย

กรมคุมประพฤติ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย

โพสต์โดย : admin เมื่อ 23 ก.ย. 2565 17:48:08 น. เข้าชม 47 ครั้ง แจ้งลบ

ตามที่ กรมคุมประพฤติ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย                ในการคืนคนดีสู่สังคม จึงกำหนดจัดงานประกวด “การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ” อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรมีเวทีในการแสดงความสามารถด้านการประกอบอาหาร เพื่อให้ผู้กระทำผิดเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในตัวเอง ส่งเสริม                 ให้มีอาชีพที่มั่นคงและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จังได้จัดกิจกรรมการประกวดการทำอาหารระดับจังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน ๒๕๖5 เวลา 09.00 นาฬิกา                   ณ แผนกคหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสาวจิราพร บุญชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร                      ได้มอบหมายให้ นางสาววรธมน  กาญจนะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤษณรักษ์ อินทนุ ครูผู้ช่วยจากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการ                  นายศุภฤกษ์ ม่วงจันทร์ ผู้ประกอบอาหารจากร้านขายอาหารสมหวังเร้าใจ และนายชลอ ทองอำไพ      สื่อมวลชนและอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นกรรมการ มีคณะกรรมการจัดการประกวด จำนวน 2 ท่าน คือ นายชัยพันธ์  ศรีคชไกร อุปนายกผู้สื่อข่าวและหนังสือพิมพ์กำแพงเพชรและนางสาวสุภาภรณ์ ศรีใจวงศ์                  ครูพิเศษสอนจากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร  อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 8 คน มีผู้เข้าร่วมการประกวดการทำอาหารเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติจำนวน 2 คน  ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวสถาพร  ยาใจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารคาว  เมนูลาบกุ้งสด          เห็ดฟาง และนายธานินทร์ เสาสีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารหวาน เมนูขนมตาควายกะทิสด              โดยผู้ชนะการแข่งขันทั้ง ๒ ประเภท ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท และ          ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชรไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป การจัดการงานประกวด “การทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

Loading the player...

News Update