หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » โครงการดีดี ให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาว อ.ปางศิลาทอง ของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสากรรม (อาชีพดีพร้อม ) จัดในเขตพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง 3 ที่ ได้แก่ 1.หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง 2. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 3.หอประชุมโรงเรียนเพช

โครงการดีดี ให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาว อ.ปางศิลาทอง ของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสากรรม (อาชีพดีพร้อม ) จัดในเขตพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง 3 ที่ ได้แก่ 1.หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง 2. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 3.หอประชุมโรงเรียนเพช

โพสต์โดย : admin เมื่อ 22 ก.ย. 2565 11:04:24 น. เข้าชม 140 ครั้ง แจ้งลบ

???????? โครงการดีดี ให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาว อ.ปางศิลาทอง   ของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสากรรม (อาชีพดีพร้อม ) จัดในเขตพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง 3 ที่ ได้แก่
1.หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง
2. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 
3.หอประชุมโรงเรียนเพชรมงคล ตำบลปางตาไว 

❤️❤️โดยมี  ส.ส. อนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชร เขต 3 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม #อาชีพดีพร้อม#  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม)กระทรวงอุตสาหกรรมโดยในแต่ละท้องที่มีผู้เข้าอบรมที่ละ 200 ท่าน
????กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จัดทำกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิตให้ชุมชนได้มีโอกาสในการนำความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และทรัพยากรในพื้นที่ มาต่อยอดและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยครั้ง จะนำไปสู่ก้าวของความมั่นคง มั่งคั่ง และนั่งยืนที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้  และจ้างงานในชุมชน รวมทั้ง กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย ปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ในปัจจุบันได้
????วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ เพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างรายได้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คนในชุมชนและคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  
????กิจกรรมประกอบไปด้วย 
1.การเพ้นท์กระเป๋า  
2.การพับเหรียญ โปรยทาน 
3.การทำสบู่เหลว 
4.การทำน้ำยาล้างจาน  
เมื่อทำเสร็จได้รับผลิตภัณฑ์กลับบ้านทุกคน
Loading the player...

News Update