หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงาน OTOP ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมสินค้า ตั้งเป้ายอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงาน OTOP ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมสินค้า ตั้งเป้ายอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

โพสต์โดย : admin เมื่อ 24 มิ.ย. 2565 17:55:44 น. เข้าชม 60 ครั้ง แจ้งลบ

จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงาน OTOP ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมสินค้า
 ตั้งเป้ายอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดกำแพงพชรจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ในการนี้ นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และ นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งดำเนินการในครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPระดับ ๑ - ๕ ดาว เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๐ บูท นอกจากนี้ยังมีบูทการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย โดยมีการคาดหมายว่าการจัดงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรทั้ง ๗ วัน จะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP จัดงานการจัดงาน OTOP ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต” ซึ่งการจัดงาน OTOP ภูมิภาคมีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๕ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดลำปาง และจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ประชาชนได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ และในส่วนของจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ สามารถเรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของภูมิภาคอื่น  เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ในที่สุด 

News Update