หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โพสต์โดย : admin เมื่อ 27 เม.ย. 2565 11:03:21 น. เข้าชม 23 ครั้ง แจ้งลบ

นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและกำกับ ติดตามการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2565 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำกระบวนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 3 กลุ่ม สำหรับวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  พี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอำเภอ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   อำเภอคลองขลุง  และอำเภอคลองลาน จำนวนทั้งสิ้น  30 กองทุน
Loading the player...

News Update