หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการ และให้กำลังใจแก่คณะครู

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการ และให้กำลังใจแก่คณะครู

โพสต์โดย : admin เมื่อ 3 มี.ค. 2563 10:25:40 น. เข้าชม 98 ครั้ง แจ้งลบ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการ และให้กำลังใจแก่คณะครู

 

                    วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการ พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย รวมทั้งมอบนโยบายด้านการศึกษา  และเยี่ยมชมนิทรรศการ 

                    สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะ ที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร คือ ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

                    ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  ในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน  และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวด้วยความเป็นห่วงถึงเรื่องการระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 หรือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว  ซึ่งควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยพร้อมกับแอลกอฮอล์แบบเจล  และควรล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธี ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน เพพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

News Update

facebook
-
Please disable Adblock!