หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร

จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร

โพสต์โดย : admin เมื่อ 20 ก.พ. 2563 14:01:48 น. เข้าชม 82 ครั้ง แจ้งลบ

จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ครั้งที่ 2/2563 ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร

 

                    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดปทุมทอง หมู่ที่ 8 บ้านวังบัว ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563  ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดกำแพงเพชร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน สอดคล้องกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก  เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน

                    โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดโครงคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้  มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร จำนวนกว่า  300 ราย โดยได้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้คำปรึกษาด้านการเกษตร ด้านเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร บริการให้ความรู้ต่างๆในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ให้เกษตรได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

                                                                             …………………………………

นิพนธ์ รอดทรัพย์/ข่าว

บำรุง  เนียมนาค ปชส.กพ./ตรวจ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

News Update

facebook
-
Please disable Adblock!