หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » กกต.กำแพงเพชรเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

กกต.กำแพงเพชรเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

โพสต์โดย : admin เมื่อ 19 ก.พ. 2563 11:06:00 น. เข้าชม 201 ครั้ง แจ้งลบ

กกต.กำแพงเพชรเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

                    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ. ศ. 2563 ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้รับทราบและออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรอย่างทั่วถึง                               

                    ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2563 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความสำคัญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งให้มากที่สุด โดยเป้าหมายการมาใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ร้อยละ 80 โดยรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ ให้มากที่สุด โดยอิสระปราศจากการครอบงำ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

                    ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย  ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ออกมาร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์  แสดงออกให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง  และแสดงถึงการมีความรักความสามัคคีที่คนไทยควรมีต่อกัน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 500 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไป

                                                                             …………………………………

นิพนธ์ รอดทรัพย์/ข่าว

บำรุง  เนียมนาค ปชส.กพ./ตรวจ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

News Update

facebook
-
Please disable Adblock!