หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » พมจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน

พมจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน

โพสต์โดย : admin เมื่อ 18 ก.พ. 2563 09:09:47 น. เข้าชม 121 ครั้ง แจ้งลบ

พมจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน

 

                    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 การค้ามนุษย์ จัดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรงรูปแบบหนึ่งโดยในแต่ละปีมีประชาชนทั้งชายและหญิง รวมถึงเด็กๆ ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้น เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นวาระที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

                    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เนื่องจากเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สามารถสกัดกั้นตัดวงจรการเข้าสู่ระบบการค้ามนุษย์ โดยจะต้องดำเนินการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์เชิงรุกและครอบคลุม ในพื้นที่อย่างจริงจัง จึงได้จัดโครงการอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงสถานการณ์รูปแบบภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ในการ รู้จัก การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ หรือไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการโดยเฉพาะส่งเสริมการเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ตำบลละ 2 คน รวม 160 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ เด็กเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้                                                  

                                                                             …………………………………

นิพนธ์ รอดทรัพย์/ข่าว

บำรุง  เนียมนาค ปชส.กพ./ตรวจ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

News Update

facebook
-
Please disable Adblock!