หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ

โพสต์โดย : admin เมื่อ 8 ม.ค. 2563 13:07:30 น. เข้าชม 105 ครั้ง แจ้งลบ

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยจัดงานร่วมกับ 18 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกระดับภูมิภาค และเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของเครือข่ายแพทย์แผนไทยในภาคเหนือ
อีกทั้งยังมีเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทย สถาบันการศึกษาภายในและภายนอกจังหวัด หมอพื้นบ้านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน โดยมุ่งเน้นการนำศาสตร์ซึ่งเคยดูแลคนไทยในอดีต กลับมาบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2563 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร กัญชาทางการแพทย์จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติและนักวิชาการ และยังมีการให้คำปรึกษาการอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพ และให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนต่อในด้านการแพทย์แผนไทยจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนจากสภาการแพทย์แผนไทย
…………………………………
นิพนธ์ รอดทรัพย์/ข่าว
บำรุง เนียมนาค ปชส.กพ./ตรวจ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

News Update

facebook
-
Please disable Adblock!