หน้าแรก » ข่าวเศรษฐกิจ สังคม » อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการสิ้นฝนถนนสวย (เกรดปรับผิวทางถนนลูกรัง)และโครงการบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (ปราบปรามผักตบชวา,ภัยแล้ง, อุทกภัย, วาตภัย, และภัยธรรมชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการสิ้นฝนถนนสวย (เกรดปรับผิวทางถนนลูกรัง)และโครงการบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (ปราบปรามผักตบชวา,ภัยแล้ง, อุทกภัย, วาตภัย, และภัยธรรมชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์โดย : admin เมื่อ 8 พ.ย. 2561 16:29:33 น. เข้าชม 285 ครั้ง แจ้งลบ

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรโดยมี นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้มีเกียรติ จำนวนมาก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการสิ้นฝนถนนสวย (เกรดปรับผิวทางถนนลูกรัง)และโครงการบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (ปราบปรามผักตบชวา,ภัยแล้ง, อุทกภัย, วาตภัย, และภัยธรรมชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ด้วยในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เส้นทางส่วนใหญ่ที่ใช้คมนาคมเป็นถนน-ผิวจราจรลูกรัง ในฤดูฝนของทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาฝนตกมากกว่าทุกปี ทำให้น้ำฝนกัดเซาะและท่วมขัง ส่งผลให้ผิวถนนเสียหาย ประชาชนมีความเดือดร้อนลำบากในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตรประกอบกับชุมชนในท้องถิ่น องค์กกปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรได้ร้องขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทำการซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาผิวจราจรถนนลูกรังที่เสียหายให้สามารถสัญจรไปมาโดยสะดวก และแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคขุดลอกคูคลองและสระน้ำ กำจัดวัชพืช, ผักตบชวา ทำคันกั้นน้ำซ่อมแซมฝาย เพื่อระบายน้ำและเป็นการป้องกันการเกิด น้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก และตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจรทางบกและจราจรทางน้ำ
ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะได้ออกปฏิบัติงานทุกเขตพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 2,154 กิโลเมตร โดยจัดเตรียม อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ประกอบด้วย รถปรับเกรด รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกเทท้าย รถลาดยาง รถขุดตีนตะขาบ รถปราบปรามผักตบชวา รถบรรทุกเครื่องจักรกล รถซ่อมบำรุง รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง รถซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 52 คัน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในการปฏิบัติงาน และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ความร่วมมือ สนับสนุนการช่วยเหลือซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาผิวจราจรถนนลูกรังที่เสียหายให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ โครงข่ายถนนในท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ด้วยความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยและบรรเทาสาธารณะภัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ปราบปรามผักตบชวา, ภัยแล้ง, อุทกภัย, วาตภัย, และ ภัยธรรมชาติ และทำให้น้ำในลำคลองสะอาด ไม่มีวัชพืช ผักตบชวา น้ำไหลสะดวก สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชรดีขึ้นต่อไป....ภาพ/ข่าว..ชลอ  ทองอำไพ // บก.นสพ.ศิลาแลงนิวส์//

News Update