หน้าแรก » ข่าวเศรษฐกิจ สังคม » ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร นำพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำโครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจ ทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ” ประจำปี 2561

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร นำพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำโครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจ ทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ” ประจำปี 2561

โพสต์โดย : admin เมื่อ 4 เม.ย. 2561 14:13:52 น. เข้าชม 413 ครั้ง แจ้งลบ

     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร นำพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมไปถึงประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ   63 พรรษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ได้จัดทำโครงการ  “PEA ห่วงใย ใส่ใจ ทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ”  ประจำปี  2561 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน  ลูกจ้าง  ครอบครัวของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาล รวมถึงส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ   63 พรรษา

2.  เพื่อสนับสนุนโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลต่างๆ ประจำจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการช่วยเหลือ

ผู้ที่มีความจำเป็นในการรับโลหิตในการรักษาโรค

3.เพื่อเป็นการให้พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้แสดงความมีส่วนร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัด

4.เพื่อส่งเสริมการทำความดีของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นการเพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในองค์กร  

5.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ มีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 

หน่วยงานที่ได้ร่วมโครงการ ดังนี้

1.      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร และการใช้ไฟฟ้าสาขา, สาขาย่อย ในสังกัด รวม  6  อำเภอ

2.     หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

3.     บริษัท กู๊ดเวย์ จำกัด


ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความร่วมมือจาก เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในการรับบริจาคโลหิต และ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในด้านเอื้อเฟื้อสถานที่

News Update