หน้าแรก » ข่าวเศรษฐกิจ สังคม » ผู้ว่าราชการการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยหลักสูตร "สัคคสาสมาธิ" รุ่นที่ 1/2561

ผู้ว่าราชการการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยหลักสูตร "สัคคสาสมาธิ" รุ่นที่ 1/2561

โพสต์โดย : admin เมื่อ 4 เม.ย. 2561 13:11:34 น. เข้าชม 238 ครั้ง แจ้งลบ

     ในวันที่ 3 เมษายน 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยหลักสูตร "สัคคสาสมาธิ" รุ่นที่ 1/2561 โดย นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม ภายหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุข โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง โดยการฝึกสมาธิ ยกระดับจิตใจ เนื่องจากจิตเป็นตัวกำหนด เป็นตัวควบคุม และเป็นตัวปรุงแต่งที่มีความสำคัญต่อการกระทำ ไม่ว่าทางกาย หรือวาจา จิต ที่ได้รับการฝึกจิตภาวนาจึงเป็นจิตที่ได้รับประโยชน์สูงสุดอันจะนำไปสู่การปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสม ในการจัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังในครั้งนี้ ได้ใช้หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิรังยังค์ สิรินฺธโร และในการดำเนินการจัดอบรมครั้งนี้ มีจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ วิทยากรครูสมาธิจิตอาสา จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร
ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้ถือโอกาสนี้ ปาฐกถาธรรม ให้ผู้ต้องขังได้ฟัง และยังได้นำหนังสือสวดมนต์มามอบให้กับทางเรือนจำฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว..โดย ชลอ ทองอำไพ //เจ้าของ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ศิลาแลงนิวส์

News Update