หน้าแรก » ข่าวเศรษฐกิจ สังคม » พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร..จัดเต็ม..! 14- 18 มีนาคม 2561...งานช้อปสนุก สุขเหนือระดับ กับของดีนครชากังราว” โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ณ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต โซนการค้าชั้นใต้ดิน

พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร..จัดเต็ม..! 14- 18 มีนาคม 2561...งานช้อปสนุก สุขเหนือระดับ กับของดีนครชากังราว” โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ณ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต โซนการค้าชั้นใต้ดิน

โพสต์โดย : admin เมื่อ 17 มี.ค. 2561 08:51:35 น. เข้าชม 309 ครั้ง แจ้งลบ

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมช่องทาง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนงาน “ช้อปสนุก สุขเหนือระดับ กับของดีนครชากังราว”ที่บริเวณโซนชั้นการค้าใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 


โดยมี นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับโดยภายในงานมีประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของภายในศูนย์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเดินชมสินค้าอุปโภค บริโภคตามบูธสินค้าต่างๆที่เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต และจำหน่ายนำมาแสดง 


ส่วนบรรยากาศภายในงานด้านบนบนเวที มีพิธีกรดำเนินรายการพร้อมทั้งและแนะนำผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆ รวมไปถึงการแสดงรำวงย้อนยุค จากคณะรำวงย้อนยุคชื่อดัง "ดันชราเพชรชากังราว"ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร มาสร้างสีสันให้กับงานนี้อีกด้วย  

    นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้ใช้ภูมิปัญญา และทรัพยากรในชุมชน  ได้ผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ตลอดจนการสนับสนุน


การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน งาน “ช้อปสนุก สุขเหนือระดับ  กับของดีนครชากังราว” 


ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยใช้งบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดจัดงาน “ช้อปสนุก สุขเหนือระดับ กับของดีนครชากังราว”  ระหว่างวันที่ 14 – 18  มีนาคม  2561  ณ บริเวณโซนการค้าใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 


   ส่วนกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย

1. Land Mark กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP แหล่งท่องเที่ยวหรือเอกลักษณ์ ของจังหวัดกำแพงเพชร

2. กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

3. การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ที่มีคุณภาพ  มีชื่อเสียง   มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของจังหวัด จากผู้ประกอบการ OTOP,  กลุ่มสัมมาชีพชุมชน, และผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม  รวมทั้งสิ้น 60 บูท   

                   4. การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาชาวบ้าน การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชร

      โดยการจัดงาน “ช้อปสนุก สุขเหนือระดับ กับของดีนครชากังราว”  ในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคีการพัฒนาจังหวัด เป็นอย่างดียิ่ง CR. ข่าว / ภาพ..นันทวัฒนื อินทร์ศรี //นสพ./เว็บไซต์ข่าว ป้อมเพชรนิวส์ จ.กำแพงเพชร //ขอได้รับความขอบพระคุณจาก..ชลอ ทองอำไพ //บรรณาธิการ และเจ้าของ นสพ.ศิลาแลงนิวส์....

News Update