หน้าแรก » ข่าวเศรษฐกิจ สังคม » กอ.รมน.กำแพงเพชร จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัดกำแพงเพชร สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เข้าร่วมกว่า 50 คน

กอ.รมน.กำแพงเพชร จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัดกำแพงเพชร สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เข้าร่วมกว่า 50 คน

โพสต์โดย : admin เมื่อ 28 ก.พ. 2561 17:22:11 น. เข้าชม 359 ครั้ง แจ้งลบ

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร  ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี พ.อ.ประสาน  แสงศิริรักษ์  รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร

มาร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบในจังหวัดกำแพงเพชร และมีตัวแทนสื่อมวลชนหลายสาขา เช่น วิทยุหลัก วิทยุชุมชน สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมถึง อป.มช  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนกว่า 50 คน เพื่อรับทราบนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล คสช. ตลอดจนขอความร่วมมือการเผยแพร่ข่าวสารด้านความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมี พันเอกวีระพงษ์  พันธจักร  รอง ผอ.รมน. จังหวัดกำแพงเพชร  พันเอก สุทธิศักดิ์ ใหลเตื่อย  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3  พันเอก อดุลย์  จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  ร่วมพบปะพูดคุย ชี้แจง และตอบปัญหาข้อสงสัยของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้  ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร (สวท.) ได้ทำการถ่ายทอดเสียงให้ประชาชนชาวกำแพงเพชรได้รับฟังเพื่อความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร อีกด้วย

                     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดยตำแหน่ง และมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ระดับจังหวัด

##CR.ข่าวโดย นิพนธ์ รอดทรัพย์ ปวส.กำแพงเพชร## ...ภาพ ชลอ ทองอำไพ //บรรณาธิการ นสพ.ศิลาแลงนิวส์##

News Update