หน้าแรก » แจ้งลบ วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลสลกบาตร นำโดยนายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยเชิดชูเกียรติ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม

แจ้งลบ วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลสลกบาตร นำโดยนายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยเชิดชูเกียรติ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม

News Update