หน้าแรก » แจ้งลบ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

แจ้งลบ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

News Update