หน้าแรก » แจ้งลบ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ชมรมกลุ่มสตรีกำแพงเพชร นำโดย คุณรัชนี อัสวสุธีรกุล และคุณเพ็ชรี จงจิตรสุขวิทยา ร่วมกันบริจาคเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 80,000 บาท

แจ้งลบ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ชมรมกลุ่มสตรีกำแพงเพชร นำโดย คุณรัชนี อัสวสุธีรกุล และคุณเพ็ชรี จงจิตรสุขวิทยา ร่วมกันบริจาคเงินทุนสนับสนุนนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 80,000 บาท

News Update