หน้าแรก » แจ้งลบ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

แจ้งลบ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

News Update