หน้าแรก » แจ้งลบ นางวรวรรณ เพชรเภรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นำคณะครู และนักเรียน TEAM DIAMOND โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขัน THAILAND GREEN MECH CONTEST 2022

แจ้งลบ นางวรวรรณ เพชรเภรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นำคณะครู และนักเรียน TEAM DIAMOND โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขัน THAILAND GREEN MECH CONTEST 2022

News Update