หน้าแรก » แจ้งลบ โครงการดีดี ให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาว อ.ปางศิลาทอง ของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสากรรม (อาชีพดีพร้อม ) จัดในเขตพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง 3 ที่ ได้แก่ 1.หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง 2. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 3.หอประชุมโรงเรียนเพช

แจ้งลบ โครงการดีดี ให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาว อ.ปางศิลาทอง ของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสากรรม (อาชีพดีพร้อม ) จัดในเขตพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง 3 ที่ ได้แก่ 1.หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง 2. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 3.หอประชุมโรงเรียนเพช

News Update